Ereduzko elkarretaratze gunea
den herriko plaza irudikatzen duen
standa sistema baten eraikuntza

Diseinu prozesua

Arkitektura logika horrek Alkiren
elkarbizitza eta aniztasunaren izpiritua
islatzen du. Herriko plaza bezala pentsatua
izan den osotasun moldagarria, zeinaren
inguruan giro ezberdinak egituratzen diren.