Zutik-ekin, hormak
eraikuntza eremu praktiko eta
grafikoa bilakatzen dira.

Alkirendako burutu genituen esku hartzeak kadira eta mahaien inguruan izan ziren bereziki. Zutk sortzeko, zola une batez utzi eta murruei askotariko funtzioa eman diegu