Arbasoen jakitatetik
abiaturik aplikazio eremu
berria xerkatu dugu

Diseinu prozesua

Adarrik gabeko gaztainondo gazteak
Otsaileko ilbeheran mozten dira
eta urte batez urean murgiltzen.

Beharren arabera ateratzen, labean sartzen,
eskuz zumitzetan mozten eta egitura metalikoaren
gainean berean trezatzen dira. Ondoren, lan
horren emaitza aire librean idortzen da.