Soka – Goiko

SOKA, buztin errez egindako izari handiko untzi eta mahai bilduma bat da. Teknika oso berezia den sokatzea erabiltzen da forma emaiteko eta lehorarazteko. Mahaiaren gaina zur trinkoaz egina da, haritzez barnean erabiltzeko, eta akaziaz kanpoko. Bi untzi eta bi mahaiek osatzen dute familia. Bata 75 cm-koa, jarririk egoteko eta bestea 105 cm-koa zutik egoteko.