“Objektu tipologia berri
bati jakitate bat egokitu
nahi izan diogu”

Diseinu prozesua

The traditional craft of potter´s wheel
was used to create this lamp collection
working with a material that is normally
used in other applications.

Lanparen barneko geruzak
esmaileztatuak dira, kanpoaldekoen
azalera goxatzeko tratamenduak buztin
errea agerrarazten duen bitartean.