Barneko paisaiarako
pentsatua, espazio guzietara
egokitzen da Mendi

Gaur egun, lan eta harrera espazioak
molde sinple eta atseginean antolatu ahal
izatea ezinbestekoa dela ohartu gara.
Mendiren egokitzeko ahala biziki handia
da eta haren antolaketa aukerak anitzak.